Welkom op de site van TakeCare Mentorschap - TakeCare Mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mentorschap:

Ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.
TakeCare Mentorschap biedt ondersteuning aan mensen in de samenleving die als gevolg van een verstandelijke beperking niet of beperkt in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen ten aanzien van de te ontvangen zorg. De doelstelling van TakeCare is deze ondersteuning te bieden zonder extra kosten voor de cliënt.
Gezien de op hand zijnde bezuinigingen, binnen de zorg,  zal deze zeer kwetsbare groep in de samenleving in toenemende mate een beroep doen op ondersteuning.

Voordelen van Professioneel mentorschap:

De oprichters Evert Kasper en Ben Kracht hebben vanuit hun privé situatie decennia lang ervaring met de taken die komen kijken bij het mentorschap. Zij erkennen en herkennen dan ook de druk en zorg die er binnen gezinnen bestaat om de meest optimale zorg geregeld te krijgen voor het betreffende familielid.
Door deze zorgtaken professioneel en op fulltime basis uit te voeren vormt
TakeCare de ontbrekende schakel tussen cliënten met wensen en behoeften, zorginstellingen en gemeenten.
Kennis van wet en regelgeving,  persoonlijke ervaring en inhoudelijke kennis van zorgplannen zorgen er voor dat de efficiëntie op het gebied van afstemming en doelstellingen leidt tot een optimale mix voor de cliënten.

Stakeholders:

In de afgelopen maanden hebben wij veelvuldig contact gehad met belangrijke partijen die een zorgtaak vervullen.

William Schrikker Stichting:

Landelijke stichting voor voogdij is enthousiast en ziet in
TakeCare een waardevolle partner.
TakeCare biedt een belangrijke aanvulling op bewind voering (financieel) daar veel jeugdige volwassenen ondersteuning nodig hebben om op het rechte pad te blijven. Denk hierbij aan het adviseren van TakeCare bij de rechter.

Gemeenten en gemeentelijke samenwerking:

Gemeenten geven aan vanaf 2015 geconfronteerd te worden met een toename in de aan te bieden zorg. Het beleid hiervoor wordt op verschillende manieren aangepakt. Centraal staat echter in alle gevallen de behoefte het aantal zorgpartners te beperken.

Zorginstellingen:

De zorginstellingen zullen naar verwachting in toenemende mate gecontroleerd worden op bestaande regels. Eén van de belangrijkste instrumenten is het zorgplan. Voor de instelling is dit het kompas voor de te bieden zorg. Cliënten gebruiken dit als leidraad voor de te ontvangen zorg en de persoonlijke ontwikkeling. Belangrijke taak voor de mentor van
TakeCare is om de afspraken zo concreet en SMART mogelijk te maken.  


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu